Menü
olimpiyat özel ders

Deneyimli Öğretmenlerimizle

9. 10. 11. Sınıf
Lise Özel Ders

BİZE ULAŞIN BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

6. 7. 8. Sınıf / LGS Hazırlık

Özgün Öğrenme & Test Deneyimli
Birebir Eğitimler

BİZE ULAŞIN BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

12. Sınıflar Matematik Fizik Geometri

Pratik Uygulamalarımızla
Akademik Başarınızı Artırın

BİZE ULAŞIN BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

Türkiyenin Tüm İllerinde

Orta ookul Lise Mezun Öğrencilerimize
Online Dersler

BİZE ULAŞIN BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

OLİMPİYAT ÖZEL DERS

Matematik problemi olanlar özel çalışma programlarımızı kaçırmayın!

DEVAMI BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

TYT AYT / LGS Hazırlık
Özel Derslerimizle

PLANLI ÇALIŞMALARLA... ÖGRENCİ TAKİBİ YAPIYOR..
ETKİN REHBERLİK DESTEĞİ ve UZMAN BRANŞ ÖGRETMENLERİMİZLE...
İstediğiniz derslerden sizleri başarıya ulaştırıyoruz.

DEVAMI BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

OLİMPİYAT GRUP PROGRAMLAR

Lise 10, 11, 12. sınıflar 5'li grup programla
okula ve TYT AYT'ye en hızlı şekilde hazırlanın.

DEVAMI BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

OLİMPİYAT ÖZEL DERS

9, 10, 11. Sınıf matematik, fizik, kimya özel ders paketi

DEVAMI BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

OLİMPİYAT ÖZEL DERS

Olimpiyat fizik özel dersle fizikte sınırları aşın!

DEVAMI BİZE KATILIN!
olimpiyat özel ders

Lise Matematik Özel Ders

Öğrencilerin eğitim aldıkları okulun potansiyel durumu ve öğrencinin alt yapı bilgi düzeyinin yeterli seviyede olmaması lise eğitiminde sıkıntılı bir öğrenme süreci ortaya koyuyor. Orta okul da iyi bir matematik temelinin olmaması en büyük bir eksiklik. Bununla birlikte matematik dersinin sevdirilerek kolay yapılabilir bir ders olduğunun yaşantı yoluyla ifade edilememesi de ciddi bir sorun. Böyle bir durumda öğrencilerin ister istemez lise matematik konularında mesafeli biraz da soğuk kalmasına yol açıyor.

Bu aşamada sorunun giderilmesinde çoğu öğrenci velilerinin de isteğiyle kurs veya özel ders arayışına girebiliyor. KURS mu Özel ders mi ? Bu sorunun cevabını öğrencinin ihtiyacı ve içinde bulunduğu durum açık bir şekilde yansıtmaktadır.

MATEMATIK temeli zayıf veya orta düzey olan lise öğrencisinin matematik altyapısı ancak onun kişisel özellikleri dikkate alınıp eksikleri göz önüne alınarak yapılan bire bir çalışma ile giderilebilir .Böyle bir çalışmaya imkan veren en iyi uygulama yöntemi ise herkesin bildiği gibi LİSE matematik özel ders programlarıdır. Günümüz modern eğitim uygulamaları bireye odaklı olduğundan çoğu Lise öğrencisi böyle bir ihtiyacını Lise matematik özel ders alarak karşılamayı tercih ediyor ..

9.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

Bir şey nasıl başlarsa öyle gider .

Öğrencilerin tüm eğitim dönemlerinde karşılarına çıkan matematik dersi diğer bütün derslerdeki başarısını doğrudan etkilemektedir . Kısacası matematik hem orta okul hem Lise YKS hazırlıkta olduğu kadar ileri ki mesleğinde de belirleyici olarak öğrencinin hayatına yön verecek ciddi bir derstir.

Bütün bu durumlar düşünüldüğünde 9.sınıf öğrencilerinin hem iyi bir başlangıç elde etmeleri hem de başarı potansiyellerini artırmaları bakımından 9.sınıf matematik özel ders eğitimi zaruri bir gerekliliktir.

LISE eğitimi sürecinde özel ders öğretmeni ile yapacağı öncelikli konu analizleri 9.sinjf öğrencilerin hem iyi bir matematik fizik kimya gibi derslerde sağlam bir altyapı kazanımı ile birlikte özgüvenlerinin pekişmesini sağlar.. 9.sınıf öğrencilerinin hem programlı ve etkili ders çalışma süreçleri oluşturmaları ve diğer sosyal aktivitelerine de zaman ayırmasını sağlayan 9 . sınıf özel dersler tamamıyla öğrencinin verim alacağı öğretmenleriyle gelişimine zemin oluşturacak şekilde uygulanır. Özel dersler ders merkezlerimizde veya öğrencini evinde olmak üzere farklı şekillerde uygulamaya konulabilir ...

10.SINIF MATEMATİK ÖZEL DERS

10.sınıf matematik özel ders öğrencilerin TYT matematik müfredat konularını tamamlayan 10.sınıf basamağında eksiksiz öğrenmeleri bakımından önemlidir. Lise eğitiminin ikinci yılı olması matematik fizik kimya Türkçe ve diğer derslerde konular in içerik yönünden ağırlık kazanması dikkati çeker. Bu yönüyle bakıldığında düzenli ve verimli çalışma ödev yapma gibi programların her yönüyle yetine getirilmesi iyi bir TYT AYT hazırlık sürecinde zaruri bir gerekliliktir.

9.sınıfta başlayan planlı çalışmaların ileriye dönük veriminin alınmasında 10.sınıf öğrencilerinin daha kontrollü ve sistemli bir çalışmayla ilerlemeleri gerekir. Fakat lise matematik fizik kimya ders müfredatlarının ayrıntılı içeriklerini hem öğrenmek hem de test ve kaynak tarayarak uygulama yapmak 10.sinjf düzeyindeki öğrenciler e ağır bir yük olabiliyor. Kendi başları a ve okul dersleriyle edindikleri bilgiler hem yazılı hazırlık hem de TYT AYT hazırlık için her zaman yeterli olamayabiliyor . Ayrıca çoğu dersin yapılması gereken ödev ve bitirilmesi gereken kitaplar öğrenci üzerinde ağır bir iş yükü olarak karşılarına çıkıyor. Bu yükü her öğrenci sırtlansa da maalesef oldukça az bir kısmı istenen başarı düzeyine ulaşabiliyor.

10.sınıf öğrencilerinin bireysel yeteneklerini keşfedip daha verimli çalışma düzeni oluşturmalarından zamanı etkili kullanma deneyimi edinmelerine kadar onlara çok faydalı olacak özellikleri kazanmaları maalesef her öğrencinin bireysel gayretiyle mümkün olamıyor.

İşte bu durumu mümkün hale getirecek ve 10sinif lise eğitimlerinde daha üstün başarılara imza atmasında yol gösterecek eğitim yöntemi bizzat uzman bir eğitim kadrosuyla sağlanacak olan 10.sınıf matematik özel ders çalışmalarıdır .

Olimpiyat özel ders eğitim kadromuzla 10.sinif öğrencilerimizin matematik fizik ten Türkçeye istedikleri derslerden öğrenme ve pratik gelişimlerini garanti verecek matematik özel ders programları uyguluyoruz.

10.sınıf matematik Özel ders programlarımız düzenli olarak uygulanır .

Her bir öğrencimizin 10.sınıf MATEMATİK konularının iyi bir temel kazanımı ile öğrenilmesi sağlanır.

Bire bir eğitimlerimiz öğrencilerimizin kişisel ve akademik gelişimlerine destek en iyi öğretmenlerimizin sunumlarıyla yapılır.

İzlemeli 10.sinıf matematik özel derslerimizde Yazılı hazırlık çalışmaları ve konu tekrarları desteği almanız mümkün

10.sınıf matematik müfredat içeriğinde yer alan çoğu öğrencinin zorlandığı geometri konularınızda ayrıntılı analizlerle kolayca öğrenme imkanı elde edebilirler .

11. SINIF Matematik ÖZEL DERS

Iyi bir altyapı kazanan öğrencilerin gelecek yıl girecekleri TYT AYT Sınav hazırlığı atmosferine girmeleri onlar için önemli avantajlar sağlar. 11.sınıf matematik ve diğer alan ders konuları üzerinde yapacağı çalışmaları 11.sınıf sonunda TYT AYT Sınavına girecekmiş gibi bir yıl öncesinden sınav deneyimi kazanması mümkün .Böylesi bir çaba hem stresi azaltır hem de farklı etkenleri ile tanıyacağı TYT AYT Sınavına iyi bir motivasyon sağlayacaktır.

11.sınıf matematik özel derslerle öğrenciler hem okul sınavları hem de TYT AYT Sınav sürecine adaptasyonlarını sağlayan düzenli özel ders programlarına katılabilirler. Bu çalışmayı her yıl düzenli olarak sağlayan olimpiyat özel ders 11.sınıf öğrencilerinin iyi bir alt yapı kazanımını ve geçmiş 9 .ve 10.sinıf matematik konu tekrarlarıyla birlikte sağlıyoruz.. . Olimpiyat özel derse özgün destek çalışmalarımız uzman öğretmenlerimizin akademik ders anlatımları ile sistemli bir bütünlük içinde uygulanmaktadır.

Sağlam bir altyapı desteği ile TYT AYT pratik test çözüm deneyimini edinen 11.sınıf matematik özel ders öğrencilerimiz karşılaşabilecekleri engelleri kolayca aşma deneyimini Ankara özel ders çalışmalarımızla tecrübe ederler.

9. SINIF/ 10 .SINIF MATEMATİK KURS

İletişim halinde olduğumuz bazı öğrencilerimiz 9 .sınıf ve 10 sınıfta matematik kurs isteğinde bulunabiliyorlar. Üçlü veya dörtlü gruplar halinde alınan 10.sınıf matematik kurslarımız matematik konularının daha geniş bir zaman aralığında ve olabildiği kadar bire bir ilgi odaklı olarak yapılır. Öğrenci özellik ve seviyeleri yakın arkadaş grupları ile uzman bir matematik öğretmeninin anlatımları üzerinden edindikleri bilgiler onlara matematik kavramlarını daha net tanımlama ve işlem yapma fırsatı vermektedir.

Programlarımız öğrenci dayanışması çerçevesinde her öğrencinin .kendini rahat hissettiği ve aklına takılan farklı zorluktaki soruları çekinmeden sorup öğrenmesine imkan verecek niteliktedir.

10.sınıf matematik kurs çalışmalarında dersler öncesi ve sonrası kontrollü öğrenci ve grup çalışmaları yapıyoruz. Böylece her bir öğrencimizin daha dikkatli ve özenli ders çalışma ödev yapma alışkanlığı kazanımı olimpiyat ozel ders ekibimizin denetimleri altında sağlanmış olmaktadır.

11.SINIF MATEMATİK KURS

Bizimle yeni tanışan bazı 11.sınıf öğrencilerimiz ihtiyaç duyduğu çalışma 11.sınıf matematik kurs desteğidir. Öğrencilerin bu taleplerinde geçmiş yıl matematik konu bilgilerinin eksikliği bariz dikkati çeker. Ekip olarak bunun farkında olduğumuzdan 9.ve 10 .sınıf matematik tarama sınavı ile eksik oldukları konuları belirleyerek işe başlıyoruz.

Öncelikle zaman en büyük servettir.

Her öğrencinin ihtiyacı ne ise ona göre çalışma programı yapılır ve uygulanır.

11.sinjf matematik kurs programlarında Bilmedikleri konular i eksiksiz öğrenmeleri sağlanır. Yapılan tekrarlar ve konu testleri ile bilgilerini pekiştirirler.

YKS Matematik test soru tiplerine tanımaları önemli. Bu doğrultuda verdiğimiz kitap ve dokümanların taramasıyla birlikte derslerde kullandığınız sınavda çıkmış soruların tekrar çözümleri 11.sınıf matematik kurs öğrencilerinin farkındalıklarını artırır.